Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ta cũng tiếc một tài năng vừa mất
Nhưng niềm đau rất lớn vẫn: San Hà!
Ta cũng phục người đa tài, thành đạt
Nhưng thương nhiều vẫn duy nhất: Việt Nam! ....

Hits: 4765 URL: http://lmstflorida.com/?1018