Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngày đầu tiên con đi học
Chim cất tiếng mừng con vui
Con đừng khóc hãy vui cười
Ôi tuổi ngọc là sáng tươi ....

Hits: 8121 URL: http://lmstflorida.com/?1566