Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thơ tôi NGƯỢC GIÓ bay hoài
Đầu luồng GIÓ NGƯỢC cả ngoài lẫn trong
Giữa buồn bực với thong dong
Hạnh phúc ở chỗ: sẵn lòng khổ đau!

Hits: 3264 URL: http://lmstflorida.com/?308