Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Cầm lược thì nhớ đến gương
Cầm gì anh hỡi sẽ thương em hoài?
Cầm gươm anh nhớ: em chờ
Rồi tình sẽ đẹp như... thơ-cho-Nhà

Hits: 3744 URL: http://lmstflorida.com/?344