Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lòng muốn xóa vết nhơ tờ lịch cũ
Đem trầm ưu vất xuống hố xương da
Bao oan khiên chui qua ngàn sọ vỡ
Thôi quẩn quanh rượt bám bước chân xa ....

Hits: 4964 URL: http://lmstflorida.com/?569