Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ta với người xa cách tháng tư
Súng gươm trao trả mộng sông hồ
Tình em như lửa ngời gươm giáo
Ta xếp chinh y mắt lệ mờ .....

Hits: 3999 URL: http://lmstflorida.com/?643