Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Nào ai đoán trước cuộc đời
Có ai biết được sao dời đổi thay
Cuộc đời ít ngọt nhiều cay
Ta hãy chấp nhận đừng ray rức buồn ...

Hits: 3985 URL: http://lmstflorida.com/?734