Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bàn tay gầy trơ xương
Mỗi ngày mỗi niệm hương
Má tạ ơn Trời Phật
Độ trì người thân thương ...

Hits: 3854 URL: http://lmstflorida.com/?767