Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lá vàng trải thảm đón thu
Em bâng khuâng với ngôn từ của thơ
Một trang giấy trắng đợi chờ
Thơ chưa vẽ được mộng mơ đất trời ...

Hits: 3628 URL: http://lmstflorida.com/?775